Říčansko

mochna husí

Mochna husí (Potentilla anserina) roste na loukách, převážně zaplavovaných a subhalofilních, pastvinách, lemech komunikací či ruderálních plochách. Poměrně hojný druh na Říčansku. Zde při kraji silnice…

Celý příspěvek
Říčansko

prstnatec májový

Na druhé nejbohatší lokalitě Říčanska co se týče početnosti populací prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) začínají tyto orchideje kvést, jsou možná týden před optimem kvetení. Lokalita je perspektivní a vlastník jí poskytuje příkladnou péči…

Celý příspěvek